ساندویچ پانل ضد حریق

ساندویچ پانل ضد حریق

  ساندویچ پانل ضد حریق یا کندسوز از ساندویچ پانل های مناسب در جهت بالا بردن ایمنی ساختمان ها است. طراحی ساندویچ پانل ها امری پیچیده و مهم می باشد. انواع خاصی از ساندویچ پنل که به آن ساندویچ پانل ضدحریق گفته می شود؛ در برابر آتش قطره های آتش زا و یا ذرات شعله […]

پشم سنگ

پشم سنگ پشم سنگ از انواع عایقات صوتی و حرارتی میباشد که در ساندویچ پانل ها به کار می رود. روش تولید  این عایق را از حرارت دادن سنگ بازالت در دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد و ذوب آن تولید می کنند. در این روند با استفاده از روش های خاصی ، بازالت را به الیاف […]