کف سازی پلی استایرن

کف سازی پلی استایرن کف سازی پلی استایرن به معنی پوشاندن کف بام و یا طبقه اول روی پیلوت با استفاده از ورقه های پلی استایرن است. با این کار از اتلاف انرژی جلوگیری می شود. از پلی استایرن به جز کف سازی، در ساندویچ پانل ها نیز استفاده می شود. پلی استایرن پلی استایرن،پلیمری […]