ساندویچ پانل لانه زنبوری

ساندویچ پانل لانه زنبوری

ساختار ساندویچ پانل لانه زنبوری ترکیبی از استحکام خمشی بالا و مقاومت خمشی با وزن کم را دارد. امروزه ساندویچ پانل نقش مهمی را در صنعت ایفا می کنند. با این حال فقدان متغیر طراحی مشکل اصلی ساختار ساندویچ پانل است. در ادامه ساختار و خواص مکانیکی ساندویچ پانل لانه زنبوری معرفی شده است. محدوده […]