پشم سنگ

پشم سنگ پشم سنگ از انواع عایقات صوتی و حرارتی میباشد که در ساندویچ پانل ها به کار می رود. روش تولید  این عایق را از حرارت دادن سنگ بازالت در دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد و ذوب آن تولید می کنند. در این روند با استفاده از روش های خاصی ، بازالت را به الیاف […]