نمای ساختمان ساندویچ پانل

نمای ساختمان ساندویچ پانل با وجود انواع مختلف طرح و رنگ پانل ساندویچی و نیز ویژگی های فنی که این محصول دارد انتخاب بسیار خوبی می باشند. علت نام گذاری نیز وجود دو پانل در اطرف یک هسته ی عایق تزریقی می باشد. این پانل ها در واقع پوسته محصول مورد نظر ما می باشند. […]