مواد به کار رفته در پوسته ساندویچ پانل

مواد به کار رفته در پوسته ساندویچ پانل

 پوسته ساندویچ پانل

اجرای ساخت و تولید ساندویچ پانل بر روی سه جزء استوار است.
پوسته، هسته ، نقاط اتصال .
اگر هرگونه بی توجهی در هریک از موارد صورت بگیر منجر به ناکارآمدن  شدن سیستم ساندویچ پنل خواهد شد. انتخاب مواد اولیه برای ساندویچ پانل بسیار مهم است.

تولید پوسته ساندویچ پانل

مواد به کار رفته در پوسته ساندویچ پانل
مواد به کار رفته در پوسته ساندویچ پانل

تولید پوسته برای سطح خارجی ساندویچ پانل یکی از مهم ترین مراحل ساخت ساندویچ پانل است.
در این باره تلاش هایی در ۳ دهه اخیر برای بهبود کیفیت ان انجام شده است.
چوب با ضخامت معمولی نیز در ساخت ساندویچ پانل و رویه آن برای مقاوم کردن آن استفاده میشود .
در این موارد ثابت ماندن بعدی نیز به جا است.
پوسته سطح رویی بعضی مواقع باعث ایجاد مشکلاتی در ساندویچ پانل  می‌شود .
اما پوسته های ساندویچ پانل دارای استاندارد کمتر مواردی مانند این خواهند داشت.

پوسته ساندویچ پانل های ضخیم با ضریب ثابت بعدی و مقاومتی و رنگ و لعاب مناسب به علت ضریب ارتجاعی کم بیشتر به عنوان دیوار به کار می‌روند تا به عنوان ساندویچ پانل های خم شو .

ورقه های پلاستیکی چند لایه ای فشرده شده از جنس فنولیک که بوسیله کاغذهای محکم قهوه ای اشباع می‌شوند به عنوان پوسته ساندویچ پانل به کار می‌روند.
بعضی از تولید کنندگان در قسمت جنوبی آمریکا قیمت مواد پوسته ساندویچ پانل را کم تر از قیمت فیبر تعیین می‌کند و می‌فروشند.
ضریب ثابت و ضریب وجهی ساندویچ پانل ها در مقایسه با فیبر مستحکم تر است.
پلاستیک های مقاوم شده و فیبرها در بعضی از قسمت های ساندویچ پانل ها به کار می‌رود.
این دو می‌توانند به ساندویچ پانل نمای خمیده چند جزئی بدهند و انواع مختلف طرح ها را ارائه بدهند.
فیبرهای فشرده شده شامل :
گلاس ، فیلر سینتتیک ، جوت ، سی سال است و به وسیله پلی استر و رزین اکسپوزی پوشانیده و عایق می‌شوند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.