لیست قیمت ساندویچ پانل

قیمت ساندویچ پانل ها بر اساس متریال مصرف شده در ساخت آن ها و ابعاد و اندازه ی خواسته شده از سوی خریدار محاسبه می شود . شرکت های مختلفی در ایران هستند که ساندویچ پانل سقفی تولید می کنند . در اینجا به اختصار به توضیح مشخصات فنی ساندویچ پانل ها و قیمت آنها می پردازیم .

لیست قیمت ساندویچ پانل
قیمت ساندویچ پانل

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ماموت

کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت ساندویچ پانلقیمت ساندویچ پانل (ریال)
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۴ cm۷۱۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۴ cm۶۳۸,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۵ cm۷۵۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۵ cm۶۷۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۶ cm۷۸۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۶ cm۷۰۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۸ cm۸۴۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۸ cm۷۸۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۱۰ cm ۹۰۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۱۰ cm۸۶۰,۰۰۰

توضیحات : موارد مذکور مشخصات فنی ساندویچ پانل ماموت می باشد . شما خریداران محترم می توانید برای اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت ساندویچ پانل ماموت با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید .

۰۲۱۴۴۰۳۰۴۱۴           ۰۲۱۴۴۰۳۰۴۱۵

لیست قیمت شرکت زیمنس پانل

 

کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت ساندویچ پانلقیمت ساندویچ پانل (ریال)
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۴ cm۷۳۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۴ cm۶۹۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۶ cm۸۱۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۶ cm۷۷۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۸ cm۸۵۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۸ cm۸۳۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۱۰ cm۹۰۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۱۰ cm۸۷۵۰,۰۰


لیست قیمت شرکت ترک پانل

 

کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت ساندویچ پانلقیمت ساندویچ پانل (ریال)
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۲ cm۶۵۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۲ cm۶۲۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۴ cm۷۳۹,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۴ cm۷۰۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۷ cm۸۰۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۷ cm۷۶۰,۰۰۰

 

لیست قیمت شرکت ایلیا پانل

 

کد ساندویچ پانلجنس ورق / ضخامت ساندویچ پانلقیمت ساندویچ پانل (ریال)
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۸ cm۸۹۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۸ cm۸۶۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۱۰ cm۹۴۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۱۰ cm۹۰۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

آلوزینک / ۱۵ cm۱,۱۶۰,۰۰۰
ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

گالوانیزه / ۱۵ cm۱,۱۰۰,۰۰۰