قیمت ساندویچ پانل به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت ساندویچ پانل به چه عواملی بستگی دارد؟